fotím v přírodě

jsem tu pro každou kopretinu

Jako půlnoc, tak i pravé poledne má, dle podání lidu, své zlé bytosti, ježto zvláště od jedenácté hodiny do dvanácté svou záhubnou moc provozují. Tyto druhé slovou polednice neb poludnice, aneb jen vůbec divé ženy. 

luční focení

služba I

K. J. Erben v básni zobrazuje Polednici jako divou ženu působící zhoubně na člověka. Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. 

I. co si z něj odnesete

Ii. co si z něj také odnesete

IiI. jak se budete cítit

Objednejte se

lesní focení

služba II

K. J. Erben v básni zobrazuje Polednici jako divou ženu působící zhoubně na člověka. Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. 

I. co si z něj odnesete

Ii. co si z něj také odnesete

IiI. jak se budete cítit

Objednejte se

vodní focení

služba III

K. J. Erben v básni zobrazuje Polednici jako divou ženu působící zhoubně na člověka. Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. 

I. co si z něj odnesete

Ii. co si z něj také odnesete

IiI. jak se budete cítit

Objednejte se

I

kopretina

U lavice dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
„Bodejž jsi jen trochu málo,
ty cikáně, mlčelo!


od 3900 Kč

II

sedmikráska

Poledne v tom okamžení,
táta přijde z roboty:
a mně hasne u vaření
pro tebe, ty zlobo, ty!


od 5900 KčIII

pampeliška

Malá, hnědá, tváři divé
pod plachetkou osoba;
o berličce, hnáty křivé,
hlas – vichřice podoba!


od 9900 Kč

cítila jsem se jako na louce

K. J. Erben v básni zobrazuje Polednici jako divou ženu působící zhoubně na člověka. Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. 

kytice erbenová

časté otázky

otázka číslo jedna

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá. 

otázka číslo dva

Ta přijde do chalupy a chce si zlobivé dítko vzít, jeho matka se však o něj bojí a přivine jej pevně k sobě. Po chvíli, když polednice nechce odejít, matka upadne do mdlob. Později přichází otec z práce domů. Když vidí, co se stalo, matku s obtížemi vzkřísí. Dítě ale matka vlastním objetím udusila.

otázka číslo tři

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá. 

Ta přijde do chalupy a chce si zlobivé dítko vzít, jeho matka se však o něj bojí a přivine jej pevně k sobě. Po chvíli, když polednice nechce odejít, matka upadne do mdlob. Později přichází otec z práce domů. Když vidí, co se stalo, matku s obtížemi vzkřísí. Dítě ale matka vlastním objetím udusila.

otázka číslo čtyři

chcete cítít vůni pelyňku?

napište mi

navštivte můj instagram @foto_polednice

MOBIL 123 456 789   |   POLEDNICE ERBENOVÁ, JAROMÍROVA 234/5, KYTICE   |  AHOJ@POLEDNICE.CZ