Polednice

fotografka lučních kvítků

K. J. Erben v básni zobrazuje Polednici jako divou ženu působící zhoubně na člověka. Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. Celý děj se odehrává v několika chvílích kolem poledne.

napište mi

moje mise

probouzím krajinu, louky a lesy

moje cesta

V básni se nacházejí výkřiky, citoslovce, neúplné věty, zvláště ve vyjádření matčiny zloby (cikáně, i bodejž tě sršeň sám). 

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá. Ta přijde do chalupy a chce si zlobivé dítko vzít, jeho matka se však o něj bojí a přivine jej pevně k sobě. Po chvíli, když polednice nechce odejít, matka upadne do mdlob. Později přichází otec z práce domů. Když vidí, co se stalo, matku s obtížemi vzkřísí. Dítě ale matka vlastním objetím udusila.  


Bylo to krásné focení v lese

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá.

Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. Celý děj se odehrává v několika chvílích kolem poledne.

jedle obecná

Polednice je člověk na svém místě

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá.

Matka je zde potrestána za prohřešek proti povinnosti mateřské lásky tentokrát čitelněji než v Pokladu, protože v hněvu přivolává běsa k potrestání vlastního dítěte. Celý děj se odehrává v několika chvílích kolem poledne.

sasanka hajná

vezmu vás na klidné místo

kde budete šťastní

vím, jak se tam dostat

znám cestu, po které kráčíte

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá. 

byla jsem tam mnohokrát

Ta přijde do chalupy a chce si zlobivé dítko vzít, jeho matka se však o něj bojí a přivine jej pevně k sobě. Po chvíli, když polednice nechce odejít, matka upadne do mdlob. Později přichází otec z práce domů. Když vidí, co se stalo, matku s obtížemi vzkřísí. Dítě ale matka vlastním objetím udusila.

vystudovala jsem doprovázení

Matka stojí u kamen a vaří pro svého muže oběd. Jejich dítko zlobí a matka mu hrozí, že na něj zavolá polednici. Dítě nedbá jejího varování a zlobí dál (zahazuje hračky). Matka to už nevydrží a polednici skutečně zavolá. 

postarám se o vaše bezpečí

Ta přijde do chalupy a chce si zlobivé dítko vzít, jeho matka se však o něj bojí a přivine jej pevně k sobě. Po chvíli, když polednice nechce odejít, matka upadne do mdlob. Později přichází otec z práce domů. Když vidí, co se stalo, matku s obtížemi vzkřísí. Dítě ale matka vlastním objetím udusila.

navštivte můj blog

prozkoumejte každý kvítek

Kategorie I

kopretiny

prozkoumejte každý kvítek

kategorie II

sedmikrásky

prozkoumejte každý kvítek

kategorie III

sasanky

prozkoumejte každý kvítek

těším se co společně vyčarujeme

napište mi

navštivte můj instagram @foto_polednice

MOBIL 123 456 789   |   POLEDNICE ERBENOVÁ, JAROMÍROVA 234/5, KYTICE   |  AHOJ@POLEDNICE.CZ